Leveringsvoorwaarden

Op al onze overeenkomsten zijn de algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62121596. Eventuele prijswijzigingen ten gevolge van veranderende wisselkoersen en/ of overheidsmaatregelen voorbehouden.

Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten van Essaco.

Genoemde prijzen gelden in Euro per stuk of per verpakkingseenheid voor onbewerkte textiel, exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

Essaco sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade aan textiel als gevolg van het bewerken van artikelen.

 

Bestellen en Leveren

Bestellingen van artikelen uit de catalogi worden binnen 5 dagen verzonden. Voor spoed bestellingen verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen.

Bestellingen kunnen worden geplaatst
-           per e-mail (info@essaco.com)
-           via de webshop (www.essaco.com).
-           telefonisch 0031-(0)187-481624

Nieuwe klanten kunnen het 1e jaar alleen onder vooruit betaling beleverd worden. Leveringen vinden plaats onder rembours (tegen contante betaling) of telefonische overboeking of op rekening met een betalingstermijn zoals met u overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, schriftelijk of mondeling.

Orders met een netto waarde van Euro 250,- exclusief BTW of meer worden franco verzonden naar één adres binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor alle overige orders wordt Euro 9,95 order-, administratiekosten in rekening gebracht, per afleveradres binnen Nederland. Tarieven voor verzending naar landen buiten Nederland zijn op aanvraag verkrijgbaar via de afdeling verkoop .

 

Afhalen van goederen

Goederen kunnen in overleg ook worden afgehaald en aanmelden wordt op prijs gesteld. Het afhaaladres is:

Sommelsdijkse Haven 3
3245 MA SOMMELSDIJK
HOLLAND

 

Contactgegevens

Essaco
Sommelsdijkse Haven 3
3245 MA SOMMELSDIJK
HOLLAND

Telefoon                       : 0031-(0)187-481624
E-mail Algemeen           : info@essaco.com
E-mail Verkoop             : info@essaco.com
Website                        : www.essaco.com

 

Betalingsvoorwaarden

De eerste 3 leveringen vinden altijd plaats onder rembours danwel vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. Daarna zal in overleg worden bekeken hoe verder kan worden gegaan. Voor alle klanten die op factuur kunnen kopen geld een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling plaatsvind binnen 14 dagen mag 2 % betalingskorting worden afgetrokken.

Indien er geen betaling plaatsvind binnen 14 dagen zal 5 % rente worden berekend.

Reclamaties

Geleverde goederen dienen binnen 48 uur na levering te worden gecontroleerd op juistheid van maat, aantal, kleur en artikel. Dit geldt ook voor zendingen die u naar andere afleveradressen laat sturen (borduurstudio of textieldrukkerij)

Reclamaties op leveringen en facturen worden uitsluitend binnen 2 dagen na levering in behandeling genomen.

Artikelen die reeds een bewerking hebben ondergaan kunnen niet worden geretourneerd of gecrediteerd.

Afwijkingen in levering verzoeken wij u direct per email te melden door middel van een kopie pakbon met een omschrijving van de klacht. Wij kunnen u dan snel van dienst zijn. Essaco neemt vervolgens contact met u op om de nodige correcties met u af te stemmen.

 

 

 

 

Goederen retourneren

Een bestelling of product kan uitsluitend geretourneerd worden naar Essaco indien deze aan de volgende voorwaarden voldoen;

-               Een retour dient van te voren per e-mail aangemeld te worden bij info@essaco.com

-               Bij deze aanmelding is ook een kopie factuur nodig van de betreffende bestelling/goederen

-               Retour is onbeschadigd en zit in de originele verpakking

-               Binnen redelijke termijn doch uiterlijk binnen 3 maanden na bestelling

-               Speciaal bestelde producten kunnen niet geretourneerd worden

-               Outlet-artikelen kunnen niet geretourneerd worden

Retourzendingen die niet voldoen aan een van bovenstaande condities, worden niet in behandeling genomen.

De klant dient de producten op eigen rekening retour te sturen naar Essaco. Na goedkeuring en ontvangst van de retourzending, wordt overgegaan tot het crediteren van het retourbedrag.

Het retour sturen van goederen brengt helaas ook kosten met zich mee

-               10% van het totaalbedrag

-               Minimum van 15,- euro

Deze handelingskosten worden in mindering gebracht op de credit nota of terugstorting.

 

Bestel artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Alle retouren dienen te worden verzonden aan het Essaco magazijn:

Sommelsdijkse Haven 3
3245 MA SOMMELSDIJK
HOLLAND

Eigendomsvoorbehoud.

Geleverde goederen zijn eigendom van Essaco tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Copyright © 2021 Essaco B.V. All rights reserved.