NEN 3140

In Nederland is de NEN 3140 de normering met de eisen voor bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties (nominale spanning van 1000 Volt wisselspanning en 1500 Volt gelijkspanning), de NEN 3140 wordt door de Nederlandse wet vereist zodat er veilig gewerkt kan worden met elektrische installaties en apparaten.

Onze rol

Wij kunnen uw product/apparatuur controleren en keuren op de officiele NEN 3140 normering die in Nederland van toepassing is. Zo voorkomt u problemen en ongevallen bij het opereren van elektrische installaties op laagspanning.

Copyright © 2021 Essaco B.V. All rights reserved.